Nadpis

2. 4. 2024

V knihovně seriálů doplněny popisy k dosud nedoplněným epizodám 4. sezóny seriálu Star Trek: Lower Decks.

24. 3. 2024

V knihovně rejstříků byly upraveny a doplněny popisy v části Organizace a instituce. Doplněny byly zejména popisy jednotlivých agentur Hvězdné flotily. Dále byly aktualizována loga, u kterých jsou provedeny i popisy jejich použití a případně vzniku.

28. 12. 2023

V knihovně rejstříků byly upraveny a doplněny popisy v části Zákony, smlouvy a spravedlnost

10. 12. 2023

Upraveno rozvržení knihovny rejstříků a upraveny první popisy v této knihovně týkající se kultury a sportu a lodních deníků.

21. 11. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene W, písmene X, písmene Y, písmene Z a podle čísel.

21. 10. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene U a písmene V.

30. 9. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene T.

24. 9. 2023

Přidány popisy prvních čtyř epizod nové sezóny seriálu Star Trek: Lower Decks. Přímý link je zde.

[starší]

13. 9. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene S.

19. 8. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene R.

15. 8. 2023

Doplněna a aktualizována knihovna seriálů o nové informace k seriálům Star Trek: Strange New Worlds a Star Trek: Prodigy.

24. 7. 2023

Doplněna a aktualizována knihovna seriálů o nové informace k jednotlivým seriálům i epizodám.

11. 6. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene P a písmene Q.

27. 5. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene O.

22. 5. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene N.

20. 5. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene M.

13. 5. 2023

Doplněny aktuální informace k seriálu Star Trek: Picard po jeho ukončení.

15. 4. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene L.

10. 4. 2023

Doplněny a zaktualizovány informace k novým seriálům, jak byly v posledních týdnech zveřejněny, včetně doplnění informací k nově oznámenému seriálu Star Trek: Starfleet Academy.

26. 3. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene J a písmene K.

25. 2. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene H, písmene CH a písmene I.

18. 2. 2023

Doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene E, písmene F a písmene G.

14. 2. 2023

Doplněny zcela nové informace o poslední sezóně seriálu Star Trek: Picard. Přímo naleznete zde.

11. 2. 2023

O aktuální informace byla doplněna stránka souvislostí k seriálu Star Trek: Picard. Dále byly doplněny a zaktualizovány popisy k planetám od písmene C a písmene D.

29. 1. 2023

Doplněn a zaktualizován seznam planet od písmen A a B. Doplněny informace z nových epizod i planety, které se v nich objevily. Další popisy budou přidány následně. Přímý link zde a zde.

8. 1. 2023

Doplněna a aktualizována o nové informace knihovna seriálů a současně také byla aktualizována knihovna historie o události z nových seriálů.

1. 10. 2022

Doplněna a zaktualizována knihovna seriálů, včetně základních popisů jednotlivých epizod a aktuálních informací k jednotlivým seriálům. Obsahuje i popisy prvních epizod nové sezóny seriálu Star Trek: Lower Decks a doplnění aktuálních informací k ostatním seriálům. Vzhledem k úpravám ale nemusí některé odkazy fungovat správně.

19. 8. 2022

Doplněna a zaktualizována podstatná část knihovny seriálů, včetně základních popisů jednotlivých epizod a aktuálních informací k jednotlivým seriálům. Vzhledem k úpravám nemusí některé odkazy fungovat správně.

10. 5. 2022

Byl upraven vzhled stránek zejména použitým fontem. Dále doplněny základní popisy epizod a některých seriálů. Další doplnění budou prováděna následně.

9. 4. 2022

Aktualizována stránka souvislostí k seriálu Star Trek: Discovery a doplněny základní popisy dalších epizod jednotlivých seriálů.

13. 2. 2022

Aktualizovány první stránky Kartografické knihovny. Zejména došlo k aktualizaci všech Planet od písmene A (zatím ne k doplnění nových) a aktualizaci stránky o Spojené federace planet, která byla přesunuta z Knihovny rejstříků.

19. 1. 2022

Aktualizovány a doplněny historické události od 25. století dále.

15. 1. 2022

Přidány základní popisy tří epizod: DIS: ...But to Connect, PRO: Kobayashi a PRO: First Con-tact.

5. 1. 2022

K novému roku byla aktualizována a doplněna historická knihovna o události 24. století z nejnovějších epizod nových seriálů, které byly dosud odvysílány. Další stránky budou doplňovány postupně. Přímý odkaz je zde.

28. 11. 2021

Doplněny další epizody seriálů Star Trek: Prodigy a Star Trek: Discovery a u stávajících doplněny další relevantní souvislosti.

14. 11. 2021

Doplněny popisy prvních epizod seriálu Star Trek: Prodigy.

6. 11. 2021

Nově byla na stránky přidána možnost vyhledávání. Vyhledávání funguje na platformě Google. Přímý link na stránku vyhledávání je zde. Odkaz je v nabídce v horní liště.

30. 10. 2021

Doplněn popis všech epizod II. sezóny seriálu Star Trek: Lower Decks, stránka hlavních postav a souvislostí k seriálu.

2. 10. 2021

Aktualizovaná a doplněná byla knihovna seriálů o nové informace k kovým seriálů, včetně stručných popisů prvních epizod seriálu Star Trek: Lower Decks. Doplněna byla také stránka se seznamem všech epizod Star Trek seriálů podle data vysílání.

29. 8. 2021

Aktualizována a upravena část historické knihovny, konkrétně byly doplněny události, které se odehrály v průběhu 23. století. Přímý link je zde.

23. 7. 2021

Aktualizována a upravena část historické knihovny, konkrétně historických událostí od počátku vesmíru až do konce 22. století.

19. 6. 2021

Doplněny nové informace v části souvislosti k připravovaným seriálům Star Trek: Picard a Star Trek: Prodigy.

23. 4. 2021

Aktualizována a doplněna knihovna seriálů o aktuální informace.

17. 4. 2021

Aktualizována a doplněna personální knihovna.

15. 4. 2021

Aktualizována a doplněna xenologická knihovna. Mimo jiné byly doplněny souvislosti k jednotlivým novým seriálům a doplněny obrázky a některé popisy existujících stránek. Popisy dalších druhů přibudou postupně.

7. 2. 2021

Aktualizována a doplněna knihovna seriálů. Mimo jiné byly doplněny souvislosti k jednotlivým novým seriálům o aktuální informace a také základní popisy všech epizod 3. sezóny seriálu Star Trek: Discovery.

23. 1. 2021

Aktualizována a upravena knihovna románů a knih Star Trek.

16. 1. 2021

Aktualizována stránka herců a štábů. Byly přidány stránky některých nových herců a producentů a další byly aktualizovány. Například Gene Roddenberry, Majel Barrett-Roddenberry, Wilson Cruz, Jeffrey Hunter, Doug Jones, Sonequa Martin-Green, Leonard Nimoy, Susan Oliver nebo Michelle Yeoh. Další budou přidávány postupně.

12. 10. 2020

V době druhé vlny koronaviru byla doplněna a upravena kompletně knihovna seriálů. Vzhledem k tomu, že se zde stále něco děje, tak to byla práce náročná. Přímý link je zde. Mimo jiné byly popisy seriálů doplněny, doplněn byl popis Animované série a nových sérií.

31. 3. 2020

V době koronavirové byl mírně upraven vzhled stránek a byl, zatím zkušebně, zprovozněn transportér na jiné stránky Star Trek. Přímý odkaz ke zde.

6. 12. 2019

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněn popisy dalších tříd hvězdných lodí Spojené federace planet, třídy Soyuz, Springfield, Steamrunner, Surak, Sydney, Universe, Walker, Wambundu a Wells. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

22. 7. 2019

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněn popisy dalších tříd hvězdných lodí Spojené federace planet, třídy Prometheus, Ptolemy, Renaissance, Rigel, Sabre, Saladin, Sequoia, Shepard a Sovereign. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

16. 7. 2019

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněn popisy dalších tříd hvězdných lodí Spojené federace planet, třídy Oberth, Olympic a Peregrine. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

13. 4. 2019

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněn popisy dalších dvou tříd hvězdných lodí Spojené federace planet, třídy Nova a Nova refit. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

30. 12. 2018

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněn popisy dalších tříd hvězdných lodí Spojené federace planet, třídy Nebula, New Orleans, Niagara, Nimitz, a Norway. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

7. 11. 2018

Knihovna seriálů byla doplněna o informace k zatím nepojmenovaném seriálu s kapitánem Picardem. Přímý link je zde.

5. 11. 2018

Knihovna seriálů byla upravena a doplněna o informace k seriálu Star Trek: Discovery a k nově plánovanému seriálu Star Trek: Lower Decks. Dále se pracuje na informacích k novému seriálu s kapitánem Picardem.

23. 9. 2018

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněn popisy pojmenovaných lodí Hvězdné flotily, které se objevily v seriálu Star Trek: Discovery.

22. 9. 2018

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněn popisy vybraných tříd hvězdných lodí Spojené federace planet ze seriálu Star Trek: Discovery, třídy Cardenas, Crossfield, Engle, Hoover, Magee a Malachowski. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

1. 7. 2018

V knihovně lodí a stanic byl zprovozněn popis další třídy hvězdných lodí Spojené federace planet, tentokrát třídy Miranda. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

18. 5. 2018

V knihovně lodí a stanic byly zprovozněny popisy dalších několika tříd hvězdných lodí Spojené federace planet. Jedná se o třídy Istanbul, Korolev, Lotus Flower, Luna, Mediterranean a Merced. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

8. 5. 2018

Po delší době úprav dostaly stránky inovovaný vzhled. Dále také byl zprovozněn celý popis historických událostí v Historické knihovně. Přímý link je zde.

6. 6. 2017

Po delší době byl v knihovně lodí zprovozněn popis další třídy lodí Hvězdné flotily, třídy Intrepid. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

16. 4. 2017

K velikonočním svátkům byly v knihovně lodí zprovozněny popisy hned sedmi tříd lodí Hvězdné flotily, třídy Hermes, Hokule'a, Holoship, Huron, Challenger, Cheyenne a Chimera. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

20. 3. 2017

K prvnímu jarnímu dni byl v knihovně lodí zprovozněn popis další třídy lodí Hvězdné flotily, třídy Galaxy refit. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

5. 3. 2017

V knihovně lodí byl zprovozněn popis jedné z nejvýznamnějších tříd lodí Hvězdné flotily, třídy Galaxy. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

22. 1. 2017

V knihovně lodí byly zprovozněny popisy lodí třídy Federation a Freedom. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

11. 1. 2017

V knihovně lodí byl zprovozněn popis poněkud nešťastné třídy Excelsior refit. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

17. 12. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis jedné z nejpopulárnějších tříd Excelsior. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

30. 10. 2016

V knihovně lodí byly zprovozněny popisy lodí třídy Dreadnought a Erewon. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

27. 10. 2016

V knihovně lodí byly upraveny a doplněny popisky jednotlivých lodí Hvězdné flotily. Přímý link je zde.

26. 9. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis další třídy lodí Hvězdné flotily, tentokrát třídy Deneva. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

11. 9. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis další třídy lodí Hvězdné flotily, tentokrát třídy Defiant. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

27. 8. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis další třídy lodí Hvězdné flotily, tentokrát třídy Danube. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

7. 8. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis další třídy lodí Hvězdné flotily, tentokrát třídy Daedalus. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

25. 7. 2016

V knihovně seriálů byly zprovozněny stránky nově připravovaného seriálu Star Trek: Discovery. Jejich obsah bude naplňován postupně.

27. 6. 2016

V knihovně lodí byl po delší odmlce zprovozněn popis další třídy lodí Hvězdné flotily, tentokrát třídy Curry. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

8. 5. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis další významné třídy lodí Hvězdné flotily, tentokrát třídy Constitution refit. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

18. 4. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis lodí třídy Constitution z alternativního vesmíru (JJverza). Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

28. 3. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis lodí třídy Constitution, na který určitě všichni čekáte. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

13. 3. 2016

V knihovně lodí byl zprovozněn popis lodí třídy Constellation. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

20. 2. 2016

V knihovně lodí byly zprovozněny popisy lodí třídy Bradbury a Centaur. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

14. 2. 2016

V knihovně lodí byly zprovozněny popisy lodí třídy Apollo a Bonaventure. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

31. 1. 2016

V knihovně lodí byly zprovozněny popisy lodí třídy Andromeda a Antares. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

22. 1. 2016

V knihovně lodí byly zprovozněny popisy lodí třídy Akira a Ambassador. Popisy dalších lodních tříd budou zveřejňovány postupně.

29. 12. 2015

Upravena celá knihovna lodí. Postupně budou doplňovány upravené popisy jednotlivých tříd hvězdných lodí Federace.

24. 10. 2015

Přidány popisy dalších planet, tentokrát začínajících písmenem "T" a "U". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde

30. 1. 2015

Upravena knihovna Hvězdné kartografie a dále přidány popisy dalších planet, tentokrát začínajících písmenem "R" a "S". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde

1. 5. 2014

V khihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "P" a "Q". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde

23. 2. 2014

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "N" a "O". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde

18. 8. 2013

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "L" a "M". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde

1. 4. 2013

K historické knihovně byly přidány události týkající se 22. století. Přímý link je zde.

1. 1. 2013

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "J" a "K". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde.

16. 8. 2012

Stránky dostaly poněkud upravený vzhled. Jednotlivé knihovny mají sjednocené barvy a texty.

30. 4. 2012

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "CH" a "I". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde.

9. 4. 2012

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "G" a "H". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde.

31. 3. 2012

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "E" a "F". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde a zde.

6. 1. 2012

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech jmenovaných asteroidů. Přímý link je zde.

1. 1. 2012

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, tentokrát začínajících písmenem "B". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde.

29. 12. 2011

V knihovně hvězdné kartografie byly zprovozněny popisy všech planet, které začínají písmenem "A". Další popisy budou přidávány postupně. Přímý link je zde.

19. 10. 2011

Do knihovny lodí a stanic přidány popisy prvních stanic a hvězdných základen Hvězdné flotily, například Částicová fontána, Deep Space 5, Hvězdná základna 1 a další. Přímý link je zde.

27. 9. 2011

Do knihovny historie byly přídány události 20. století. Přímý link je zde.

17. 9. 2011

Do knihovny hvězdné kartografie byl přidán seznam míst, států, měst a nadnárodních formací. Přímý link je zde. Jednotlivé jevy budou doplňovány postupně.

2. 9. 2011

Do knihovny historie přidány historické událost od nejstaršího období po 19. století. Přímý link je zde. Další období budou přidávána postupně.

19. 8. 2011

Upraveny stránky xenologické knihovny.

8. 5. 2011

Zprovozněna knihovna historie. Přímý link je zde.

15. 4. 2011

Stránky začaly běžet na novém serveru. Také by měly být bez problémů zobrazitelné i v prohlížeči Google Chrome.