Stručný popis

24. století je pozemským kalendářem definováno jako období, trvající od roku 2301 do roku 2400.

24. století začalo sice očekáváním míru poté, co byla na jeho sklonku podepsána mírová dohoda mezi Klingony a Federací, avšak nakonec se ukázalo být stoletím velkých konfliktů. Federace učinila kontakt s několika mocnými civilizacemi, hlavně Cardassiany, Borgy a nakonec s Dominionem, s nimiž všemi vedla konflikty. Romulané se sice na většinu století odmlčeli, ale jen proto, aby se v polovině století znovu vrátili na scénu. Federace a Cardassiané vedli několik let válku, aby nakonec podepsali příměří, které však mnoho federálních občanů považovalo za potupné a to vedlo ke vzniku hnutí Makistů. Kontakt s Borgy vyústil dvakrát v pokus o asimilaci Země, v letech 2366 a 2373 a kontak s mocným Dominionem z kvadrantu Gama vedl k několikaleté krvavé válce, nejhoršímu válečnému konfliktu v dějinách Federace, jež byl ukončen kapitulací Dominionu v roce 2375 tváří v tvář totální porážce od spojených sil Federace, Klingonů a Romulanů, k nimž se nakonec přidali i Cardassiané.

V průzkumné oblasti však bylo také vykonáno mnohé. Federaci se poprvé naskytla možnost zkoumat Gama kvadrant, po objevení Bajorské červí díry. Poté, co se loď USS Voyager dostala nešťastnou náhodou do Delta kvadrantu, byl prozkoumán, v rámci možností jedné lodi, i tento vzdálený kout Galaxie. Na samém sklonku století, v roce 2387 výbuch supernovy zničil celý Romulanský systém, čímž značně oslabil Romulanské impérium. Znamenal ale také ztrátu předního diplomata Federace, velvyslance Spocka, který byl pokládán za mrtvého.

Členění 24. století

PRVNÍ DESETILETÍ 24. STOLETÍ

2301 hourglass 2302 hourglass 2303 hourglass 2304 hourglass 2305 hourglass 2306 hourglass 2307 hourglass 2308 hourglass 2309 hourglass 2310

DRUHÉ DESETILETÍ 24. STOLETÍ

2311 hourglass 2312 hourglass 2313 hourglass 2314 hourglass 2315 hourglass 2316 hourglass 2317 hourglass 2318 hourglass 2319 hourglass 2320

20. LÉTA 24. STOLETÍ

2321 hourglass 2322 hourglass 2323 hourglass 2324 hourglass 2325 hourglass 2326 hourglass 2327 hourglass 2328 hourglass 2329 hourglass 2330

30. LÉTA 24. STOLETÍ

2331 hourglass 2332 hourglass 2333 hourglass 2334 hourglass 2335 hourglass 2336 hourglass 2337 hourglass 2338 hourglass 2339 hourglass 2340

40. LÉTA 24. STOLETÍ

2341 hourglass 2342 hourglass 2343 hourglass 2344 hourglass 2345 hourglass 2346 hourglass 2347 hourglass 2348 hourglass 2349 hourglass 2350

50. LÉTA 24. STOLETÍ

2351 hourglass 2352 hourglass 2353 hourglass 2354 hourglass 2355 hourglass 2356 hourglass 2357 hourglass 2358 hourglass 2359 hourglass 2360

60. LÉTA 24. STOLETÍ

2361 hourglass 2362 hourglass 2363 hourglass 2364 hourglass 2365 hourglass 2366 hourglass 2367 hourglass 2368 hourglass 2369 hourglass 2370

70. LÉTA 24. STOLETÍ

2371 hourglass 2372 hourglass 2373 hourglass 2374 hourglass 2375 hourglass 2376 hourglass 2377 hourglass 2378 hourglass 2379 hourglass 2380

80. LÉTA 24. STOLETÍ

2381 hourglass 2382 hourglass 2383 hourglass 2384 hourglass 2385 hourglass 2386 hourglass 2387 hourglass 2388 hourglass 2389 hourglass 2390

90. LÉTA 24. STOLETÍ

2391 hourglass 2392 hourglass 2393 hourglass 2394 hourglass 2395 hourglass 2396 hourglass 2397 hourglass 2398 hourglass 2399 hourglass 2400