Základní informace

Registrační číslo: NCC-1701-D
Třída: Galaxy
Velitel: Kapitán Jean-Luc Picard
  Kapitán William T. Riker (během útoku Borgů, 2366 - 2367)
  Kapitán Edward Jellico (během krize s Cardassiany, 2369)
Status: Zničena (2371)
Příslušnost: Hvězdná flotila, Spojená federace planet

Popis

Pátá loď Federace, která nesla jméno Enterprise, nejslavnější loď své třídy a jedna z nejslavnějších lodí v historii Flotily.

Konstrukce

USS Enterprise-D v doku McKinley na orbitě Země

USS Enterprise-D byla stavěna v loděnicích Utopia Planitia na Marsu a vypuštěna byla roku 2363. Na její stavbu dohlížel komandér Orfil Quinteros. Pohonné systémy lodi byly navrženy doktorkou Leah Brahmsovou. Ještě během stavby se warp gondola lodi stala místem dvojité vraždy a sebevraždy, když Walter Pierce ze žárlivosti zavraždil svou bývalou přítelkyni Marlu Finnovou a jejího přítele Williama Hodgese a sám pak spáchal sebevraždu, když skočil do proudu plasmy. Svůj telepatický otisk však zanechal v přepážkách lodi, což vedlo k další smrti až v roce 2370.

TNG: Booby Trap, TNG: Eye of the Beholder, TNG: 11001001, TNG: Galaxy's Child

Dokončovací práce na lodi byly prováděny na stanici McKinley na orbitě Země a hvězdného data 41153.7 převzal velení na lodi kapitán Jean-Luc Picard na přímý rozkaz admirála Nory Satie. Picard pak s lodí vedl slavnou sedmiletou misi, během níž byla loď několikrát nápomocná při záchraně Federace a učinila první kontakty s mnoha cizími druhy.

TNG: All Good Things...

Začátek služby: 2364 - 2366

USS Enterprise-D chycena v energetické síti, vytvořené bytostí Q

Rozdělení lodi na talířovou sekci a bojovou sekci

Její první mise proběhla v roce 2364 na planetě Daneb IV, kde se lidstvo poprvé setkalo se všemocným druhem Q. Jeden z nich obvinil lidstvo z barbarství a uspořádal soud, který měl lidi zbavit možnosti cestovat vesmírem. Tento soud potom skončil až v roce 2370, ale Q slíbil, že lidstvo sledovat nepřestane.

Původně se však mělo jednat o misi ke stanici Farpoint na Danebu IV, kterou údajně postavil druh Bandiů. I tato mise ve skutečnosti byla pouze testem lidstva, který vymyslel Q. Stanice totiž byla vytvořena vyspělým vesmírným druhem, podobným medůzám.

TNG: Encounter at Farpoint

Hvězdného data 41263.1 se loď spolu s dalšími účastnila testování vylepšení motorů poručíka Kosinského, ale tento experiment nebyl úspěšný, když byla loď vržena zásluhou asistenta poručíka Kosinského miliony světelných let daleko a navštívila tak galaxii vzdálenou miliony světelných let daleko.

TNG: Where no One Has Gone Before

Hvězdného data 41365.9 měla loď na Hvězdné základně 74 podstoupit vylepšení, jež měly provést Bynarové. Nicméně poté, co loď opustila posádka, se jí Bynarové zmocnili a zamířili s ní ke své domovské planetě. Jejich centrální počítač, na němž byli všichni závislí, totiž začal selhávat a k jeho restartu museli dočasně veškeré funkce převést na jiný, dosti výkonný mobilní počítač. A takový byl v podstatě pouze na USS Enterprise-D.

TNG: 11001001

USS Enterprise-D před borgskou krychlí v systému J25 v Delta kvadrantu

USS Enterprise-D se setkává s USS Enterprise-C

Hvězdného data 42761.3 přenesl Q loď do kvadrantu Delta a postavil ji přímo do cesty borgské krychliproto, aby lidstvu dokázal, že není připraveno na to, co ho v galaxii čeká. Během incidentu Borgové doslova vyřízli z talířové sekce lodi několik sekcí na palubách 4, 5 a 6. Při tom bylo zabito 18 členů posádky. Když Q nakonec loď vrátil zpět, začala Federace po tomto setkání rychlým tempem vyvíjet nové zbraně. Mezi ně patřil i prototyp bojových lodí třídy Defiant.

TNG: Q Who?, DS9: The Search, part I

Hvězdného data 43625.2 se z temporálního zlomu vynořila USS Enterprise-C a setkala se s USS Enterprise-D. Tím, že předešlá loď nebyla zničena, změnila se časová linie a Federace byla už přes 20 let ve válce s Klingony, kteří si mysleli, že Enterprise-C utekla z boje. Nikdo z posádky si však neuvědomil, že se linie změnila, s výjimkou barmanky Guinan.

Guinan také přemluvila kapitána Picarda, že existující linie je špatná a je nutné ji napravit tím, že USS Enterprise-C bude poslána zpět do svého času a zúčastní se bitvy na obranu klingonské základny Narendra III. Picard pak promluvil s kapitánem Garrettovou a ta souhlasila s návratem do svého času. Tím byla obnovena správná časová linie.

TNG: Yesterday's Enterprise

Borgská invaze 2366 - 2367

USS Enterprise-D před borgskou krychlí v systému J25 v Delta kvadrantu

Trosky lodí po bitvě s Borgy u Wolf 359

Koncem roku 2666 přestaly přicházet zprávy z kolonie New Providence. Admirál Hanson pověřil USS Enterprise-D, aby prověřila, co se stalo. Na loď byla dočasně převelena nadporučík Shelbyová, odbornice na taktiku a Borgy. Když loď přiletěla ke kolonii, našla po ní jen obrovský kráter v zemi. Nikdo z 900 obyvatel nepřežil. Z útoku byli podezřelí Borgové.

Admirál Hanson důstojníkům na USS Enterprise-D vysvětlil, že Flotila na konfrontaci s nimi není připravena. Také se snažil povzbudit Rikera, aby přijal povýšení na kapitána a velení na USS Melbourne. Riker však povýšení odmítl a zůstal na USS Enterprise-D.

Krátce poté loď zachytila nouzové volání z lodi USS Lalo, která nahlásila, že se setkala s krychlovou lodí. Kapitán Picard okamžitě nařídil tuto loď sledovat. Protože však další lodě byly až tři dny cesty daleko, snažila se Enterprise krychli zaměstnat tak dlouho, jak jen by to bylo možné.

Když však USS Enterprise-D krychli dohnala, unesli Borgové kapitána Picarda a vážně poškodili palubu 36, kde se nalézala i hlavní strojovna. Picard byl Borgy asimilován proto, aby lidstvu tlumočil ušpechtilý cíl Borgů pozvednout všechny druhy ve vesmíru tím, že je asimilují do svého kolektivu. Tuto myšlenku tlumočil posléze i posádce USS Enterprise-D předtím, než se krychle vydala k Zemi.

Mezitím velení na lodi převzal komandér Riker, který byl v poli povýšen na kapitána a bylo mu svěřeno velení USS Enterprise-D. Riker Flotile vřele doporučil, aby soustředila co nejvíce lodí pro obranu Země. Admirál Hanson pak poslal flotilu 40 lodí, aby se s krychlí setkali u hvězdy Wolf359 a zastavily ji. Následovala katastrofální bitva, při které bylo 39 lodí zničeno a zabito přes 11.000 členů posádek lodi.

USS Enterprise-D k hvězdě Wolf359 přiletěla až po bitvě a našla tak pouze trosky lodí a stovky únikových modulů. Riker se rozhodnul pronásledovat krychli, která zamířila k Zemi. Nadporučík Shelbyová informovala admirála Hansona, že Borgové znají veškeré obranné plány Federace, protože asimilovali kapitána Picarda. Admirál mezitím požádal o pomoc Klingony, kteří vyslali své lodě a dokonce jednal i s Romulany.

Když USS Enterprise-D dostihla krychli, nadporučík Data byl schopen navázat spojení s asimilovaným Picardem. V tu dobu už krychle prorazila obranný perimetr Marsu a na postupu k Zemi se zastavila a posádka Enterprise se domnívala, že objevila borgskou slabinu: jejich vzájemné propojení. Po prvotním neúspěchu krychle napadla Enterprise a Riker rozkázal, aby se Data pokusil přikázat Borgům spát. To se podařilo, všichni Borgové zahájili regenerační cyklus a krychle se deaktivovala. Nadporučík Shelbyová vedla následně výsadkový tým na krychli a podařilo se jí zachránit kapitána Picarda a transportovat jej zpět na Enterprise. S jeho pomocí se poté podařilo vyslat zpětnou vazbu a borgská krychle explodovala.

Po této invazi strávila USS Enterprise-D několik měsíců v doku McKinley na orbitě Země, kde podstupovala opravy rozsáhlých poškození. Také kapitán Picard, jež byl navrácen zpět do velení lodi, se ze své zkušenosti s Borgy musel po tuto dobu zotavovat.

TNG: The Best of Both Worlds, TNG: Family

2367 - 2368

USS Enterprise-D se setkává s lodí USS Phoenix

Hvězdného data 44307.3 oznámil kapitán Picard Wesleymu Crusherovi, že byl přijat na Akademii Hvězdné flotily. Před jeho odletem na Zemi ho vzal na jeho poslední misi na planetu Pentarus V.

TNG: Final Mission

Hvězdného data 44429.6 podnikl kapitán Maxwell se svou lodí USS Phoenix osamocenou trestnou výpravu dovnitř cardassijského teritoria a zničil několik jejich lodí. To vše jen rok poté, co byla mezi oběma mocnostmi uzavřena mírová dohoda. USS Enterprise-D byla poslána, aby jeho útok zastavila a předvedla ho před soud. To se nakonec podařilo, ale Picard Cardassiany varoval, že na podezřeních kapitána Maxwella může být mnoho pravdivého.

TNG: The Wounded

Koncem roku 2367 vypukla uvnitř Klingonské říše občanská válka, která se naplno projevila až v roce 2368.

TNG: Redemption

USS Enterprise-D opouští s blokační flotilou hvězdnou základnu

USS Enterprise-D a tamarijská loď u planety El-Adler IV

USS Enterprise-D na přebytkovém skladišti Z-15

USS Enterprise-D exploduje po srážce s lodí USS Bozeman. Znovu.

Kapitán Picard byl počátkem tohoto roku pověřen, aby blokoval romulanské lodě, které během Klingonské občanské války zásobovaly rodinu Durasovu. Picard shromáždil flotilu několika lodí, s jejíž pomocí vytvořil tachyonovou detekční síť, přes kterou se zamaskovaným romulanským lodím nepodařilo proniknout. Když byla občanská válka ukončena, stal se kapitán Picard arbitrem nástupnictví nového kancléře Gowrona.

TNG: Redemption

Hvězdného data 45047.2 se také po téměř sto letech podařilo navázat komunikaci s druhem Tamariánů, s nimiž nebyla Federace schopna komunikovat. Žádný počítač totiž nedokázal analyzovat jejich jazyk. Tamarianský kapitán a kapitán Picard spolu bojovali na planetě El-Adler IV proti podivnému neviditelnému tvoru. Při tom se konečně Picardovi podařilo částečně pochopit složitý jazyk Tamariánů, jež je prostoupen odkazy na jejich báje a mýty.

TNG: Darmok

Hvězdného data 45236.4 měla posádka lodi za úkol prošetřit záhadné zmizení velvyslance Spocka. Naposledy byla jeho přítomnost zaznamenána na planetě Romulus. Před odletem k Neutrální zóně loď ještě navštívila Vulkán, protože Spockův otec Sarek umíral na následky svého vážného onemocnění.

Když maskovaný výsadek z USS Enterprise-D, kapitán Picard a Data, dorazil na Romulus, nalezla velvyslance Spocka, jak organizuje podzemní hnutí. Toto hnutí mělo za cíl znovuspojení Vulkánců a Romulanů. Nicméně uprostřed svých věrných měl Spock zvěda a tak Spock, Picard i Data dostali do rukou Romulanů a dozvěděli se, že Romulané se chystají dobýt Vulkán silou.

Tento jejich pokus se nakonec nezdaří. Nicméně Sarek umírá na svou nemoc a Spock, i přes svůj neúspěch o sjednocení Romulanů a Vulkánců, stále pracuje na tomto svém původním cíli.

TNG: Unification

Hvězdného data 45652.1 se z časové anomálie vynořila 80 let pohřešovaná USS Bozeman a srazila se s USS Enterprise-D, což obě lodi zničilo. Toto se stalo několikrát po sobě, protože obě lodi byly chyceny v časové smyčce. Posádky Enterprise tak zanedlouho začala prožívat dejá vu. Když si to dokázala uvědomit, byl Data schopen poslat do další smyčky určitou zprávu, díky které byly obě lodě zachráněny.

TNG: Cause and Effect

Koncem roku 2368 objevila posádka lodi na jedné planetě přeživšího Borga. Kapitán Picard v něm viděl možnost, jak do Společenstva zanést virus, ovšem poručík LaForge a doktorka Crusherová v něm viděli víc než stroj a nalezli u něj i lidskou stránku. Tento Borg, pojmenovaný Tim (v originálu Hugh) byl ale následně vrácen zpět Společenstvu. Jeho individualita však vnesla do kolektivu krychle zmatek. To umožnilo bratrovi androida Data Lorovi tyto odpadlíky ovládnout a podniknout s nimi útok na Federaci roku 2369.

TNG: I, Borg, TNG: Descent

2369

USS Enterprise-D u Dysonovy sféry

USS Enterprise-D kotví u stanice Deep Space 9

USS Enterprise-D a USS Cairo. Kapitán USS Cairo, Edward Jellico, byl dočasně jmenován velitelem lodi USS Enterprise-D.

USS Enterprise-D nalezla USS Jenolan, která vezla do kolonie Norpin mimo jiné i kapitána Montgomery Scotta. Loď ztroskotala na povrchu Dysonovy sféry, ale byla stále ještě funkční. Kapitán Scott byl nalezen živý v transportním systému lodi a když byla USS Enterprise-D vtažena dovnitř sféry, byl on a nadporučík LaForge, v té době pracující na USS Jenolan, schopni s touto starou lodí dostat USS Enterprise ven a zachránit ji. Kapitán Scott si následně vzal jeden z raketoplánů lodi a vydal se s ním neznámo kam.

TNG: Relics

USS Enterprise-D také jako jedna z prvních lodí hvězdného data 46379.1 kotvila u stanice Deep Space 9, dřívější cardassijské stanice Terok Nor, když se Cardassiané vzdali nároku na planetu Bajor. Kapitán Picard pak uváděl do funkce nového velitele stanice, komandéra Benjamina Siska.

DS9: Emissary

Někdy kolem hvězdného data 46357.4 se Flotila dozvěděla, že Cardassiané údajně vyrábějí na planetě Celtris III biologickou zbraň. Prozkoumat tyto informace byl vyslán malý výsadek, Worf a doktorka Crusherová pod velením kapitána Picarda. Ten byl také dočasně zbaven velení na lodi a jeho místo zaujal kapitán Edward Jellico. Biologická zbraň se však ukázala pouze jako léčka a Picard byl zajat Cardassiany a mučen, aby prozradil federální plány na obranu systému Minos Korva, do kterého chtěli Cardassiané podniknout invazi. Picard je ale neznal. S veškerým diplomatickým úsilím byl nakonec Picard vrácen a vrátil se do velení USS Enterprise-D.

TNG: Chain of Command

Koncem roku 2369 se podařil velmi významný objev, jeden z největších objevů v historii Federace. Posádka USS Enterprise-D v různě velké spolupráci s Cardassiany, Klingony a Romulany dovedla do konce práci zavražděného profesora Richarda Galena, jednoho z největších archeologů 24. století. Ten objevil starověký program, jež byl ukryt v sekvencích DNA různých druhů na různých světech. Tímto programem byla prokázána s konečnou platností příbuznost většiny druhů v kvadrantech Alfa a Beta, čímž byla zodpovězena otázka jejich podobného vzhledu.

TNG: The Chase

2370

USS Enterprise-D zneschopněna poté, co nové warp jádro přestalo pracovat

USS Enterprise-D se demaskuje před romulanskou lodí poté, co za použití fázového maskování proletěla skrze stěnu asteroidu

Hvězdného data 47225.7 bylo na Hvězdné základně 84 na USS Enterprise-D instalováno nové warp jádro. To bylo zkonstruováno na planetě Thanatos VII s použitím interfázové technologie. To zapříčinilo jeho zamoření interfázovými parazity, kteří se po instalaci jádra přemístili na posádku a začaly narušovat buněčnou strukturu svých hostitelů. USS Enterprise-D byla ochromena selháním warp jádra a posádce hrozilo nebezpečí ze strany parazitů. Doktorka Crusherová však byla interfázovým pulsem parazity zničit.

TNG: Phantasms

Hvězdného data 47457.1 přišel na USS Enterprise-D bývalý Rikerův velitel a kapitán lodi USS Pegasus, admirál Erik Pressman. Flotila totiž byla schopna lokalizovat tuto loď v asteroidovém poli systému Devolin, konkrétně ji ale zaměřit nedokázala. Protože se systém nacházel blízko romulanského prostoru, byla vyslána USS Enterprise-D, aby loď našla a popřípadě i zničila. Posádka, s výjimkou komandéra Rikera, však nevěděla, že loď byla vybavena experimentálním fázovým maskováním, které ovšem Federace nesměla na základě Algeronské dohody vůbec vyvíjet.

Při nešťastné události, když byla loď uvězněna v jednom z asteroidů Romulany, však Riker vše Picardovi odhalil, i přes výslovný zákaz admirála Pressmana. Prototyp fázového maskování byl namontován na USS Enterprise-D a loď tak byla schopna proletět i pevnou skálou. Picard pak rozkázal, aby se loď demaskovala před Romulany. Ti pak byli kontaktováni ve věci porušení Algeronské dohody. Admirál Pressman a několik dalších činitelů byli zatčeni a krátce byl vyšetřován i komandér Riker.

TNG: The Pegasus, ENT: These Are the Voyages...

Koncem roku 2370 byla po mnoha letech podepsána mírová smlouva mezi Federací a Cardassijskou unií, která vytýčila mezi oběma mocnostmi tzv. Demilitarizovanou zónu. Problém byl v tom, že mnoho federálních planet se ocitlo na straně Cardassianů i s obyvateli a naopak. Mnoho obyvatel Federace, včetně členů Flotily, však bylo proti tomuto kroku, zvláště pak obyvatelé postižených kolonií, a ti se odmítli ze svých domovů vystěhovat.

Tito obyvatelé měli být podle plánu vystěhováni násilím. K jednomu takovému vystěhování byla povolána i USS Enterprise-D, která měla evakuovat kolonii domorodých indiánů. Kapitán Picard však nakonec tento úkol nesplnil a také díky protestům obyvatel Federace byl dojednán dodatek ke smlouvě, který umožnil obyvatelům zůstat ve svých koloniích, nicméně už ně pod ochranou Federace. Nicméně pro občany Federace na straně cardassijské začaly krušné časy častých útoků Cardassianů. Následkem nečinnosti Federace ve věcech útoků na její občany vzniklo odbojové hnutí Makistů, které začalo proti Cardassianům ale také proti Federaci podnikat otevřené útoky.

Při této evakuaci byl přítomen i Wesley Crusher, který byl na Enterprise na návštěvě své matky. V té době se začal na Akademii zhoršovat jeho prospěch a jeho studium nebavilo. Při evakuaci jej navštívil Cestovatel, neboli bývalý pomocník poručíka Kosinského a nabídl mu, aby odešel s ním. Wesley nabídku přijal.

TNG: Journey's End

Hvězdného data 47944.2 byl Cardassiany zatčen bývalý velitel transportu na lodi, Miles O'Brien, jež byl v té době už natrvalo přeložen na stanici Deep Space 9, za teroristické útoky proti Cardassianům, které však nespáchal. USS Enterprise-D byla spolu s dalšími loděmi poslána k Demilitarizované zóně, jako demonstrace síly.

DS9: Tribunal

Na roku 2370 ukončil Q sledování a soud lidstva zkouškou kapitána Picarda ve třech různých časových liniích. USS Enterprise-D byla při tom hned ve třech časových alternativních linií zničena.

TNG: All Good Things...

Poslední mise - 2371

USS Enterprise-D na orbitě planety Veridian III

Bitva nad planetou Veridian III

Talířová sekce s celou posádkou lodi strmě padá atmosférou planety k povrchu

Někdy na počátku roku 2371 podstoupila loď rozsáhlejší přestavby, které změnily drobnosti jako barevná schémata na lodi, ale také rozmístění počítačových konzol.

V roce 2371 nalezl El-Aurianský vědec Soran způsob, jak se dostat do anomálie Nexus, ve které zmizel i kapitán Kirk při první plavbě USS Enterprise-B. Soran se spřáhnul se sestrami Durasovými a za pomoci VISORu Geordiho LaForge zjistily sestry Durasovy frekvenci štítů lodi a katastrofálně poškodily sekundární trup.

Celé osazenstvo lodi bylo následně evakuována do talířové sekce, která po explozi warp jádra tvrdě přistála na povrchu planety Veridian III. Tím skončila necelá desetiletá kariéra páté lodi Federace jménem Enterprise, která během svého působení jako vlajková loď Flotily učinila mnoho prvních kontaktů a jako její předchůdkyně rozšířila v mnohém znalosti Federace. Veškerý hodnotný materiál a posádka lodi byla z planety evakuována, samotný talíř však na planetě zůstal a kapitán Picard poznamenal, že pokud se na planetě vyvine inteligentní život, určitě si z talíře lodi udělá svůj chrám. Také vyjádřil přesvědčení, že určitě bude postavena nová loď jménem Enterprise.

Star Trek Generations

Zákulisní informace

USS Enterprise-D se objevila ve všech 178 dílech seriálu The Next Generation, dále v epizodě DS9: Emissary, ve filmu Star Trek Generations a nakonec také v závěrečné sekvenci průletů lodí Enterprise v poslední epizodě seriálu ENT: These Are the Voyages... USS Enterprise-D se tak stala nejpočetnějikrát viděnou lodí ve světě Star Treku.

Návrh lodi obstaral Andrew Probert, který se opíral o kresby provedené pro první Star Trek film i pro nenatočený seriál Star Trek: Phase II.

Modely lodi Enterprise užívané pro filmování

Pro natáčení první sezóny seriálu byly ve společnosti ILM postaveny dva modely lodi. Větší měl šest stop a menší, méně detailnější měl stopy dvě. Oba dva byly postaveny pod dohledem Ease Owyeunga. Velký model byl schopný oddělit talířovou sekci. Pro třetí sezónu byl Gregem Jeinem postaven nový model dlouhý 4 stopy. Tento se nedokázal už rozdělit, poprvé však přesně zobrazil okna Přední desítky. Poprvé se objevil v epizodě TNG: The Defector a plně nahradil předešlé dva modely, ačkoliv byla stále používaná stopáž, ve které se předešlé dva modely objevovaly. Šestistopý model byl pak užit ještě jednou, v epizodě TNG: The Best of Both Worlds, Part II. Kompletně rekonstruovaný a upravený byl pak tento model pro použití ve filmu Star Trek: Generations, spolu s CGI modelem a speciálním 12 stop širokým modelem talířové sekce, užitým pro záběry z havárie.

Původní šest stop velký model lodi USS Enterprise-D byl nabízen jako položka číslo 712 na aukci k příležitosti 40. výročí vzniku Star Treku, pořádané 7. října 2006. Konečná nabídka zněla 500.000 dolarů, což byla zdaleka nejvyšší cena za jakoukoliv položku v aukci.

CGI model se poté objevil v mnoha epizodách seriálů Deep Space Nine a Voyager. Pro závěrečný průlet lodí Enterprise v epizodě ENT: These Are the Voyages... byl Gabrielem Koernerem vytvořen nový CGI model.

Během prvotních úvah o seriálu The Next Generation se předpokládalo, že se bude odehrávat ve 25. století a tato loď bude už sedmá loď Federace s tímto jménem s registrací NCC-1701-7. V té době však byl uveden film Star Trek IV: The Voyage Home, kde byla vypuštěna nová USS Enterprise s registrací NCC-1701-A, a tak bylo změněno i registrační číslo lodi ze seriálu na NCC-1701-G. Až potom, co se děj posunul blíže k původní sérii, bylo příslušně změněno i registrační číslo na NCC-1701-D.

Není známo, proč v kontinuitě světa Sta Treku uplynulo 20 let mezi zničením USS Enterprise-C a vypuštěním USS Enterprise-D.

Na výrobu a vzhled interiérů dohlížel Herman Zimmerman v průběhu první série seriálu a ve filmu Star Trek: Generations, svými skicami přispěl i Andrew Probert, zvláště pak pro návrh můstku. V dalších sezónách seriálu TNG pak na interiéry dohlížel Richard James. Pro interiéry bylo mnoho kulis znovu použito z filmu Star Trek: The Motion Picture a využity byly i skici, připravované pro nerealizovaný seriál Star Trek: Phase II. Po ukončení seriálu bylo zase mnoho kulis upraveno a použito v seriálu Voyager.

Části USS Enterprise-D, taktické stanice na můstku, velitelských křesel a hlavní systémový displej byly umístěny do Hollywood Entertainment Museum. Další díly kulis byly uchovány ve studiích Paramount a použity v jiných dílech Star Trek.

Návrh lodi je chráněn americkým patentovým úřadem. Andrew Probert v zápisu figuruje jako vynálezce návrhu.

Více informací je v popisu lodí třídy Galaxy.

Výskyt v románech

USS Enterprise-D se jako hlavní loď vyskytuje v románech, jež pocházejí ze série The Next Generation a také v jiných románech. Mezi nejvýznamnější patří:

V roce 2365 byla USS Enterprise-D na misi na planetě Lorca, kam transportovala velvyslance Fentona Lewise. Ten měl za pomoci posádky zabránit, aby se planety zmocnili Ferengové. První výsadek na planetu vedl sám kapitán Picard, ovšem ten byl ztracen a druhý výsadek se tak rozhodl vést komandér Riker. Loď svěřil pod velení Geordi La Forgeovi. Nakonec byla oba výsadky zachráněny a Ferengové planetu opustili.

TNGr: Masks

V polovině roku 2368 byla USS Enterprise-D krátce obsazena Romulany z experimentální lodi IRW Syrinx. Romulané loď odvlekli na karanténní planetu Hermeticus II. Zde posádka lodi objevila již dříve ztracenou loď USS Independence, kterou Flotila ztratila již před 30 lety. Nakonec bylo odhaleno, že Hermeticus II je vlastně hvězdná loď, obydlená ambimorfními tvory, kteří posádku Enterprise zachránili.

TNGr: The Romulan Prize

V roce 2371, krátce po destrukci lodi na dplanetou Veridian III se komandér Riker s výsadkovým týmem vrátil na místo ztroskotání talířové sekce. Flotila se totiž obávala toho, že až obyvatelé vedlejší planety Veridian IV objeví lety do vesmíru a přistanou na vedlejší planetě Veridian III, jako prvním logickém cíli, objeví ztroskotanou talířovou sekci vyspělé federální lodě. A to vše ještě před objevem warp pohonu. Ovšem výsadek byl při demontáži přepaden Romulany a Riker se rozhodl aktivovat autodestrukční mechanismus talířové sekce, aby obyvatelé Veridian IV raději nalezli obrovský kráter, než talíř lodi.

TOSr: The Return