Popis

Třída Bradbury patří mezi plavidla, která Hvězdná flotila začala užívat v 60. letech 24. století. Prototyp třídy, USS Bradbury, zůstal poměrně dlouhou dobu v testování. Bližší informace o těchto lodích však nejsou.

TNG: Ménage á Troi, TNG: Brothers, TNG: Chain of Command, Part I

Známé lodě této třídy

USS Bradbury, NX-72307

Zákulisní informace

Prototyp lodi USS Voyager, který sloužil jako vzor popisu třídy firmě Last Unicorn

Loď USS Bradbury podle stránek ASDB

Jiná představa o vzhledu lodi třídy Bradbury ( FSD)

O lodích třídy Bradbury není prakticky nic známo. Že se jedná o samotnou třídu naznačilo označení lodi USS Bradbury, která nese registrační prefix NX, který se užívá u prototypů ve zkušebním provozu. Tuto skutečnost uvádí i 3. vydání referenční publikace Star Trek Encyclopedia.

Tato třída je také zmiňována v herních doplňcích firmy Last Unicorn Games. Podle tohoto zdroje se jedná o těžké fregaty dlouhé 335 m, které do služby vstoupily v roce 2362. Mají mít celkem 10 palub a vzhled podobný lodím třídy Intrepid. Ostatně popis této lodi pochází také z nepoužitého prototypového modelu, který byl určen právě pro vzhled lodi USS Voyager.

Samozřejmě že nedostatku informací se ihned chopili fanoušci, kteří začali o vzhledu, popisu a určení třídy Bradbury spekulovat a vytvářet své vlastní představy. Podle stránek Advanced Starship Design Bureau se mělo jednat o těžký křižník, který byla navržen v laboratořích Akademie Hvězdné flotily. Využívá primární eliptický trup a celkově velmi plochý profil, který se velmi liší od zavedeného designu federálních hvězdných lodí s kulovitým, či kruhovým primárním trupem. Třídy Bradbury je určena pro výzkumné mise různého charakteru v hlubokém vesmíru, ale velmi brilantně zvládá též bojové akce. Je to přímý předchůdce lodí třídy Intrepid a Sovereign, u kterých byl revoluční trup třídy Bradbury upraven a zadaptován.

Pro testy byl postaven prototyp, USS Bradbury, a ten také zůstal na dlouho jedinou lodí této třídy. Ačkoliv Hvězdné flotila je většinou velmi vstřícná k novým návrhům a technologiím, opatrnost s touto třídou byla oprávněná. Související specifikace se totiž vyvíjely od 40. let 24. století. Podobný design byl v této době navrhován poprvé a objevily se u něj problémy s geometrií warp pole. Proto také bylo uvedení tohoto designu do praxe velmi problematické.

Projekt Bradbury měl sloužit hlavně k ověření různých hypotetických modelů na skutečné hvězdné lodi. Modely ukázaly, že by eliptický plochý trup měl ve svém výsledku četné výhody, například zvýšení pohonné efektivity, a proto také zvýšení maximální rychlosti až daleko nad warp 9,6. Prototyp USS Bradbury více než naplnil tato očekávání. Nicméně sériová výroba měla značné několikaleté zpoždění kvůli testům.

Celkově měla mít loď třídy Bradbury 600 m na délku, 210 m na šířku a 84 m na výšku při 20 palubách. Posádka lodi čítala 450 členů.