Popis

USS Discovery, třída Crossfield

USS Discovery, třída Crossfield

USS Glenn, třída Crossfield

Použití spórového pohonu

Můstek lodi USS Discovery

Třída Crossfield je třídou federálních hvězdných lodí, která byla ve službě v polovině 23. století. Jedná se o lodě, které mají talířový primární trup a široký sekundární trup, na kterém je osazen pár warp gondol. Primárně se jedná o vědecká plavidla, v době války mezi Klingony a Federací v roce 2256 se z nich však staly lodě válečné. Standardní posádku tvoří 136 členů.

Konstrukce třídy

Stavbou trupu jsou lodě této třídy velmi podobné ostatním federálním lodím. Zvláštní je však konstrukční řešení primárního trupu, který je rozdělen na tři soustředěné části. Můstek je umístěn v kulovém modulu uprostřed těchto dvou soustředěných sekcí.

Přinejmenším dvě lodě této třídy, USS Discovery a USS Glenn, byly vybaveny experimentálním spórovým pohonem, který byl mnohem efektivnější, než standardní motor warpový. Přitom však byly tyto lodě osazeny i standardním warp motorem. Spórový pohon byl na těchto lodích testován s různým úspěchem. Když byl tento pohon zapojen, přešla loď na tzv. černý poplach a při jeho použití se vnější a střední část primárního trupu začne otáčet po směru hodinových ručiček, resp. proti směru. Tento pohyb dodává tomuto pohonu dodatečnou kavitační energii.

DIS: The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry

Můstek třídy

Můstek lodí třídy Crossfield se nachází v kulovém modulu uprostřed dvou soustředěných částí primárního trupu. Jeho uspořádání je poměrně standardní a odpovídá své době. Má kruhový půdorys, plošně je poměrně rozlehlý. Můstku dominuje křeslo kapitána lodi, které je umístěno na vyvýšeném stupínku. Po jeho levé i pravé straně jsou dvě pracovní konzoly. Jedna vědecká a druhá taktická.

Zcela vepředu je velká hlavní obrazovka a před ní jsou dvě místa pro pilota a navigátora lodi. Po stranách můstku jsou další pracovní stanice. Hlavní vstup na můstek je z turbovýtahu, který ústí přímo za kapitánovým křeslem. Z můstku je pak přímý vstup do kapitánovy pracovny, který je nalevo od kapitánova křesla. A pravděpodobně také na této palubě se nachází také konferenční místost, která ale zatím nebyl u této třídy viděna.

Můstek je poměrně vysoký. Na výšku měří alespoň 3 metry. V nejvyšším místě je zasklen a je z něj tedy výhled do volného vesmíru.

Star Trek: Discovery

Taktické systémy

Lodě této třídy jsou vyzbrojeny poměrně standardně. Jsou osazeny phasery a fotonovými torpédy. Nadto jsou ještě osazeny fázovými děly, což je technologie, která byla užívána ještě na starých pozemských lodích třídy NX.

DIS: Context Is for Kings

Známé lodě této třídy

USS Discovery, NCC-1031

USS Glenn, NCC-1030

USS Stamets, NCC-1019

► ISS Discovery, NCC-1031

Zákulisní informace

Skica lodi USS Enterprise Ralpha McQuarrieho pro film Planet of Titans

A jedna z prvních ukázek nové lodi

Model Návrh třídy Crossfield prošel značným vývojem. Když se po letech začalo uvažovat o novém Star Trek seriálu, všichni fanoušci byli velmi zvědaví na to, jak bude bude vypadat nová loď. Bylo zřejmé, že bude odpovídat časovému zasazení seriálu. Když bylo oznámeno, že seriál se bude odehrávat v primárním časovém kontinuu a před událostmi popisovanými v seriálu Star Trek: The Original Series, začali být někteří fanoušci poměrně nervózní. Jejich nervozita ještě stoupla, když byla vypuštěna první krátká upoutávka na seriál.

Ihned potom se rozpoutala velká diskuze, proč loď vypadá zrovna takto. Důvodem byla skutečnost, že loď až nápadně připomínala již jednou zvažovaný vzhled. Konkrétně se jednalo o návrh nové lodi USS Enterprise pro připravovaný film Star Trek: Planet of the Titans, který nakonec nebyl nikdy natočen. Autorem tohoto původního návrhu byl Ralph McQuarrie. To, že byl pro vzhled lodi USS Dicovery z tehdy ještě nepojmenované třídy použit tento starý model nakonec potvrdil i Bryna Fuller, který v té době ještě působil jako výkonný producent seriálu, než byl z tohoto postu sesazen.