Popis

Přestavěná USS Enterprise-D v alternativní budoucnosti roku 2385

Třída Galaxy refit představují těžké křižníky, které užívala Spojená federace planet v alternativní časové linii na přelomu 24. a 25. století. Původní lodě třídy Galaxy byly masivně přestavěny poté, co Klingonská říše vypověděla Khitomerskou smlouvu a podmanila si Romulanské impérium. Klingoni následně vystupovali vůči Federaci velmi nepřátelsky, což se odrazilo i na výzbroji lodí.

Tyto lodě byly vybaveny novými zbraněmi ve velkém rozsahu. Na horní část talířové sekce byly přidány phaserové kanóny, na spodní část byl přidělán masivní odpalovač fotonových torpéd. Alespoň jedna loď, USS Enterprise-D, byla vybavena maskovacím zařízením federální výroby, protože Federace již nebyla vázáná Smlouvou z Algeronu, kterou uzavřela v té době s již neexistujícím Romulanským hvězdným impériem.

Čistě pro dosažení vyšších rychlostí byly tyto přestavěné lodě osazeny ještě třetí warp gondolou. A pro lepší akceleraci při podsvětelných rychlostech pak zase dalším párem impusních motorů.

TNG: All Good Things...

Známé lodě této třídy

USS Enterprise, NCC-1701-D

Zákulisní informace

Model upravené lodi USS Enterprise-D

Jednotlivé prvky použité na vylepšení modelu

Pohled na model připravený ke snímání

Pro závěrečnou epizodu seriálu The Next Generation All Good Things... byla vyžadována upravená USS Enterprise-D. K úpravám byl použit v té době užívaný čtyřstopý model. Jeho úpravou byl pověřen Greg Jein, který úpravy navrhnul spolu s Danem Currym. Oba dva spolu dlouho přemýšleli, jak by asi loď mohla vypadat po 25 letech. Rozhodli se proto experimentovat s různými náhradními díly a prvky ze stavebnic různých lodí. S nápadem přidat lodi třetí gondolu přišel Jein. Podle něj to mělo dát lodi futuristický vzhled. Curry tím zpočátku až tak nadšen nebyl, ale oba dva pro své počínaní dostali požehnání od výkonného producenta Ricka Bermana.

Mimo třetí gondoly osadili model ještě jedním párem impulsních motorů, který přidělali na zadní část spojovacího krku primární a sekundární sekce. Jednotky měly i vlastní osvětlení. Dalším futuristickým prvkem byl pár phaserových kanónů přidělaný na horní část primárního trupu, na spodní část pak byl přidělán masivní torpédomet. Model doznal ještě spousty dalších dílčích úprav, aby vypadal dost futuristicky. Všechny tyto úpravy byly ale odnímatelné a po ukončení natáčení byly také sejmuty, model byl vrácen do původního stavu a futuristické díly měly být zlikvidovány jako odpad.

Jednalo se celkem o 13 dílů, které byly na model lodi nalepeny, většinou byly vyrobeny z pryskyřice vyztužené skelnými vlákny. Nicméně Gary Huetzel, který velmi miloval tradiční způsoby natáčení speciálních efektů pomocí modelů, prostě nemohl tyto nepotřebné prvky vyhodit a tak si je nechal dvacet let pro sebe. Nakonec se však nechal přemluvit a v roce 2015 je nabídl do aukce. 30. května 2015 se prodaly na aukci Propworx' Star Trek Auction V za vyvolávací cenu 9500 dolarů.