Popis

Třída Olympic, přední pohled, USS Pasteur

Třída Olympic, zadní pohled, USS Pasteur

Třída Olympic představuje třídu nemocničních lodí, kterou Hvězdná flotila používá od druhé poloviny 24. století. V zásadě se jedná o charakteristický design federálních lodí, tedy primární trup, sekundární trup a pár warp gondol umístěných na pylonech. Charakteristickým znakem této třídy je však kulovitý primární trup, oproti běžně užívanému talířovému. Svým vzhledem tak tato třída navazuje na jednu z prvních tříd lodí Hvězdné flotily, třídu Daedalus.

Mírně odlišné od většiny federálních lodí je i umístění deflektoru. Ten je integrován do primárního trupu, nikoliv do přední části sekundárního trupu, jak je obvyklé. Jeho vzhled je také oproti běžně užívaným anténám odlišný. Představuje více méně pruh mezi palubami. Hlavní hangár raketoplánů je umístěn v horní části sekundárního trupu.

Lodě třídy Olympic jsou s ohledem na svou funkci nemocničních lodí vyzbrojeny pouze omezeně. Spoléhají přitom na to, že jsou to lodě evakuační, které jsou na trupu jasně označeny symbolem Lékařského oddělení Hvězdné flotily.

Tyto lodě byly ve službě též v alternativní časové linii roku 2395, kdy mohly bez omezení cestovat i do prostoru bývalého Romulanského impéria, které si v té době podmanili Klingoni. Ač vybaveny zbraněmi, nebyly žádným soupeřem pro klingonské lodě této epochy. Zajímavé je, že byly schopny rychlosti až warp 13, což naznačuje opět shora neomezenou stupnici.

TNG: All Good Things..., DS9: Sacrifice of Angels

Známé lodě této třídy

USS Nobel, NCC-55012

USS Pasteur, NCC-58925

Zákulisní informace

Plaketa lodi USS Pasteur s označením třídy Hope

Jefferiesův návrh lodi s kulovitým trupem jako základ lodí třídy Olympic

Plány třídy od Billa George

Vnitřní uspořádání modelu s neonovým osvětlením

A finální vzhled modelu před snímáním

Snímek modelu po natáčení

Snímek Michaela Okudy užitý v publikaci Star Trek Encyclopedia

Model lodi Pasteur jako součást kolekce The Official Starship Collection

Třída Olympic, ©Red Admiral

Třída Olympic, ©Red Admiral

USS Galen, USS Fleming a další loď třídy Olympic těsně před zničením při útoku lodi Narada

USS Salk, NCC-58550-B ve hře Star Trek Online

První a jediná epizoda Star Treku, kde se lodě této třídy objevily, byla závěrečná epizoda seriálu The Next Generation nazvaná All Good Things.... Pro ni byl vytvořen model lodi USS Pasteur, o níž se ale hovořilo jako o lodi třídy Hope, pojmenované podle válečné nemocniční lodi Spojených států USS Hope, AH-7, která byla ve službě v průběhu II. světové války. Jméno HOPE použil Michael Okuda v rozhovoru pro dokumentární pořad Journey's End: The Saga of Star Trek: The Next Generation a bylo viděno i na plaketě lodi. Nicméně nakonec se ze třídy Hope stala třída Olympic. Hlavní podíl na tom měl podle referenční publikace Star Trek Encyclopedia Bill George, autor návrh třídy. Ten totiž svůj původní model pojmenoval právě jménem USS Olympic. Změnou na USS Pasteur se jméno Olympic stalo jménem celé třídy.

Studiový model

Původ vzhledu lodí třídy Olympic leží hluboko v historii světa Star Treku. Autorem návrhu této třídy je Bill George, nicméně ten vycházel z velmi starého konceptu, který na počátku 60. let 20. století zpracoval Matt Jefferie v době, kdy tvořil vzhled původní lodi USS Enterprise. Tehdy Jefferies přišel s konceptem lodí s kulovitým primárním trupem, který měl být nejlogičtějším tvarem pro vesmírná plavidla z hlediska fyzikálního. Gene Roddenberry ale tento návrh neschválil, skicy se ale zachovaly a byly otištěny v publikaci The Making of Star Trek. Následně se vývojem staly předlohou pro historické lodě třídy Daedalus. Bill George, jako velký fanoušek Star Treku, měl uvedenou knihu k dispozici a tento koncept se mu velmi líbil. Neustále si pohrával s myšlenkou na federální loď, která by měla kulovitý primární trup.

Bill George později pracoval jako umělecký režisér ve společnosti ILM. V té době se pomalu chýlil ke konci seriál The Next Generation a George svou původní myšlenku, mít v závěru seriálu loď s kulovým trupem i jako poctu Mattu Jefferiesovi, neopustil. Kontaktoval proto Michaela Okudu a svěřil se mu se svým záměrem. Okuda potom promluvil s producenty ovšem nepotvrdil Georgeovi, kde nebo zda bude jeho model použit. Politika studia totiž byla, že je zakázáno používat modelů, které nejsou zasmluvněné.George přesto model začal stavět ve svém volném čase, nikoliv jako pracovník ILM. Postaven byl z tradičních materiálů, dřeva a styrenu a měl vnitřní neonové osvětlení.

Když se začalo pracovat na poslední epizodě seriálu The Next Generation, scénář vyžadoval loď Pasteur, kterou popisoval jako "malou elegantní loď označenou ekvivalentem Červeného kříže užívaným ve 24. století...". Práce na epizodě však postupovaly velice rychle a nebyl čas vytvářet novou třídu lodí. Producenti si v té chvíli vzpomněli na model, který jím nabízel Bill George. Peter Lauritson nakonec model od Billa George smluvně pronajal pro použití pouze v této epizodě. Model třídy Olympic se tak stal jedním z pouze dvou modelů lodí, které se objevily ve Star Treku, ale nebyly objednány studiem nebo postaveny přímo pracovníky produkce (tím druhým byl promelijský bitevník).

Na modelu byly učiněny v zásadě pouze dvě úpravy. První obnášela změnu jména z USS Olympic na USS Pasteur, přičemž přidělené registrační číslo NCC-58925 lodi zůstalo. Druhá pak spočívala v nalepení symbolu okřídlené hole obtočené dvěma hady na kulovitý primární trup jako obecně přijímaného symbolu lékařské sekce Flotily. Zajímavé je, že tento symbol, nazývaný též kaduceus nebo kérykeion není lékařským symbolem, ale je považován za znak boha Herma, patrona obchodníků a je tudíž přijímán jako symbol obchodníků. Symbolem lékařů je tzv. Aeskulapova hůl, která oproti kaduceu je obtočena pouze jedním hadem a není okřídlená. Ve světě Star Treku se však již od začátku užívá spíše symbolu boha Herma. To souvisí s tím, že tento symbol je už od roku 1908 používán jako znak Lékařských sborů Americké armády.

Po těchto dvou úpravách pak byl model převezen do studia Image G, kde byl nasnímán pro použití v závěrečné epizodě. Jeho konečné použití dopadlo nadmíru dobře. Mnoha producentům se model velice líbil. Podle některých byl tento tvar přímo jako stvořený pro nemocniční lodě, protože takový design trupu může obsahovat mnohem více lůžek. Další jej zase nazývali mírumilovně vyhlížejícím modelem.

Po ukončení natáčení byl model vrácen jeho autorovi. Bill George jej podle všeho vlastní dodnes. Nicméně ještě předtím, než mu byl vrácen, udělal Mike Okuda ve studiu Image G několik snímků, které pak použil v referenční publikaci Star Trek Encyclopedia. V roce 2011 se objevil v britském časopisu Sci-fi & Fantasy Modeller, kde byl zobrazen přímo na obálce a v časopisu byl otištěn i rozhovor s jeho autorem. V roce 2015 pak byla třída Omlypic tématem čísla 42 časopisu Star Trek: The Official Starship Collection, kde byla nejen popsána, ale přílohou byl i model lodi USS Pasteur.

Pohled fanoušků

Třída Olympic se na obrazovce objevila pouze jedinkrát, nicméně u fanoušků se shledala s velkým pozitivním ohlasem. Protože oficiálních informací příliš není, některé fanouškovské weby přišly se stručným popisem třídy. Tento byl zveřejně na dnes již nefungujících stránkách www.trekmania.net a následně byl převzat i na několik dalších stránek. Třída Olympic má svůj původ v požadavku Hvězdné flotily z roku 2360, který zněl na novou třídu zdravotních lodí, které by byly schopny nahradit staré lodě třídy Nightingale. Nové lodě byly oproti původním vylepšeny ve všech ohledech. Měly zahrnovat soubor kompletní mobilní nemocnice na úrovni hvězdné základny, schopný obstarat více než 1 000 pacientů, v porovnání s 560 pacienty u třídy Nightingale. Warp i impulsní motory, počítačové systémy atd. byly též dosazeny podle nejnovějších standardů.

Hvězdná flotila vybrala tento návrh z několika dalších v roce 2363 a stavba první lodi této třídy začala ještě téhož roku. Loď byla spuštěna v listopadu 2365 a do provozu uvedena v roce 2366 její úspěšnou zkušební plavbou. Sériová výroba začala ihned nato a 16 lodí se mělo připojit k flotile. Třída Olympic se ve službě velmi osvědčil a je mezi posádkami velmi populární. Jejich počáteční mise byly relativně klidné, ačkoliv USS Olympic zachránila několik set přeživších bezprostředně po bitvě s Borgy u Wolf359. Během války s Dominionem byla třída Olympic nasazena na velké množství misí a tyto lodě jsou zodpovědné za záchranu mnoha set životů.

Tyto lodě mají kulový primární trup, podobný třídě Daedalus. Nebyly primárně určeny pro boj, a tak jsou jen velmi málo ozbrojeny. Mají 27 palub a hlavní hangár umístěný na zádi lodi. Hlavní navigační deflektor je umístěn ve spodní části kulového primárního trupu a každá loď má na trupu viditelný identifikační piktogram Lékařského oddělení Flotily, čímž je jasně dáno najevo, že se nejedná o bojové lodě. Proto také mohou vstupovat na nepřátelská území bez jakýchkoli větších incidentů.

Výskyt v dalších zdrojích

Ačkoliv se v kanonickém světě Star Treku objevily pouze jedinkrát, lodě třídy Olympic jsou velmi populární a objevily se v několika hrách a tištěných publikacích, zejména v komiksech. Známý je jejich výskyt v komiksu Countdown, který byl vydán před premiérou filmu Star Trek J. J. Abramse a osvětluje události ve filmu. Zde bylo použití lodí této třídy logické, protože bylo potřeba zajistit lékařskou pomoc Romulanům, jejichž mateřská planeta byla zničena. V komiksu se objevují zejména lodě USS Galen a USS Fleming, které však byly společně s dalšími federálními loděmi zničeny útokem lodi Narada.

Třída Olympic se objevuje i ve hře Star Trek Online. USS Salk je loď, která byla ve službě na počátku 25. století a jedná se v podstatě o třídu Olympic refit.