Popis

Třída Surak patří třídy hvězdných lodí, které Hvězdná flotila užívala v polovině 24. století. O jejich vzhledu a službě však nejsou žádné podrobnější informace.

TNG: Ménage á Troi, DS9: In the Pale Moonlight

Známé lodě této třídy

USS Sarek, NCC-33167

USS Zapata, NCC-33184

Zákulisní informace

Sternbachova kresba možného vzhledu třídy Apollo

Loď třídy Surak (© ASDB)

Schéma třídy Surak (© ASDB)

Třída Surak je jednou z nejméně známých tříd lodí Hvězdné flotily. Oficiální zdroje ji prakticky vůbec nezmiňují, protože její jméno nebylo nikdy na obrazovce ani vyřčeno, ani spatřeno. Jako třídu lodí Flotily ji zmiňuje pouze referanční publikace Star Trek Encyclopedia. Jediným dalším zdrojem, který tuto třídu zmiňoval, byl herní doplněk firmy Last Unicorn Ship Recognition Manual 1: The Ships of Starfleet. Zde se uvádělo, že se jedná o eskortní plavidla, která začala do služby vstupovat v roce 2355. Jako jednu z lodí této třídy uvádí tento zdroj loď USS Gha'tal, NCC-35892. Nicméně firma Last Unicorn přišla o licenci k produktům značky Star Trek.

Prakticky jediným jiným neoficiálním zdrojem přímo od fanoušků, který alespoň částečně hovoří o této třídě, jsou stránky ASDB. Fanoušci zde však nepřišli se svým návrhem, ale rozpracovali návrh Ricka Sternbacha, který byl jedním z mezistupňů, který vedl k návrhu lodí třídy Apollo. Než totiž dosáhl konečného návrhu lodí této třídy, připravil několik skic, které se však nikdy ve světě Star Treku neobjevily. Některé však fanoušci považovali za natolik dobré, že nechtěli, aby zanikly.

Třída Surak patří mezi lehké a všestranné křižníky vulkánského designu, užívané Hvězdnou flotilou ve 24. století pro různorodé úkoly.

Tato třída je následovníkem třídy Apollo, plavidel čistě vulkánského designu, které se ve Flotile užívaly od počátku 24. století. Třída Surak je však podstatně větší než její předchůdkyně a skýtá také mnohem větší pohodlí, než spartánská třída Apollo a to i přesto, že se jedná o skvěle designově navržené plavidlo. I tak se však jedná o plavidla nejčastěji osazovaná pouze vulkánskou posádkou.

Návrh těchto lodí přišel nedlouho po třídě Apollo a krátce nato se začaly užívat i ve Hvězdné flotile, která je zařadila do kategorie vědeckých plavidel, resp. lehkých křižníků. V průběhu služby se lodě užívaly při nejrůznějších vědeckých misích, včetně astronomického výzkumu a mapování. Nikdy však nebyly vhodné pro taktické a bojové operace.

Bohužel s příchodem hrozby Dominionu se i tyto ryze vědecké lodě musely zapojit do bojů. Vzhledem k jejich primárnímu účelu v bojích utrpěly značné ztráty, kdy byla ztracena téměř polovina lodí, které byly do služby u Flotily zařazeny.