Popis

Třída Sydney, USS Jenolan

Třída Sydney, USS Nash

Třída Sydney patří do skupiny velkých osobních transportních lodí, které se napříč Federací začaly používat na konci 23. století. Některé z nich byly ve službách Hvězdné flotily, jiné byly v soukromých rukou. V užívání zůstaly dalších sto let.

TNG: Relics, DS9: Chrysalis

Tyto lodě mají jednoduchý trup, který vychází z designu trupu raketoplánů užívaných Hvězdnou flotilou. Je jen patřičně zvětšen. Můstek je na palubě jedna, umístěný v první třetině trupu. Jedná se o poměrně malý můstek, vybavený kapitánským křeslem a jednoduchou stanicí pro kormidelníka a navigátora. V zadní části je pak konzole pro operačního důstojníka. Další konzole byly z můstku prakticky odstraněny, protože nebyly pro tyto lodě potřebné.

Na levoboku můstku byl umístěn dvoumístný transportér s ovládací konzolí. Na pravoboku byla umístěna konzole pro kontrolu strojovny.

Lodě třídy Sydney jsou vybaveny warp motory. Warp gondoly jsou umístěny na pylonech podél trupu a jsou standardní konstrukce konce 23. století, které byly v užívání i na lodích třídy Constitution refit nebo Miranda.

TNG: Relics

Známé lodě této třídy

USS Jenolan, NCC-2010

USS Nash, NCC-2010-5

Zákulisní informace

Profil třídy Sydney

Model lodi USS Jenolan

USS Jenolan jako součást kolekce firmy Eaglemoss

Design třídy Sydney je založen na modelu velkého raketoplánu pro důstojníky Velení Hvězdné flotily, který se objevil ve filmu Star Trek VI: The Undiscovered Country. Úpravy modelu spočívaly zejména v dosazení warp gondol a nového modulu můstku. Zahrnovaly i další činnosti, které směřovaly k tomu, aby byla loď opticky větší, než raketoplán. Tyto úpravy byly vesměs provedeny s použitím prvků komerčeně dostupných stavebnic lodí Constitution refit a Miranda.

Výsledný fyzický model měřil asi 17 x 28 x 10 cm a byl použit zejména pro nasnímání lodi USS Jenolan v epizodě TNG: Relics a následně byl nasnímán pro loď USS Nash, která se nesčetněkrát objevila v různých epizodách seriálu Deep Space Nine. Zajímavé je, že pro loď USS Nash byl model nasnímán vzhůru nohama. Důvod tohoto kroku není dodnes zcela uspokojivě znám. Spekuluje se o estetickém hledisku nebo o požadavku producentů vzbudit dojem, že se jedná o jinou třídu než USS Jenolan.

Po natáčení byl model uvolněn pro veřejnost a v říjnu 2006 byl prodán na velké aukci 40 Years of Star Trek: The Collection za 22 tisíc dolarů bez provize aukční síni.

Zajímavé je, že model třídy Sydney měl být použit jako základ pro nové runabouty třídy Danube, které byly požadovány pro nový seriál Star Trek: Deep Space Nine. Nakonec však bylo rozhodnuto, že pro tyto lodě bude připraven zcela nový design.

Z fanouškovských webů se nejvíce lodím této třídy věnovaly dnes již nefungující stránky www.trekmania.org, kde byl stručný popis lodí této třídy.

Lodě třídy Sydney byly původně velké komfortní podsvětelné raketoplány pro přepravu osob, běžně užívané na federálních cestách v 80. a 90. letech 23.století.

Založeny byly na prvcích vyvíjených pro lodě třídy Constitution refit. Byly používány pro zábavní plavby v rámci slunečních soustav, pro přepravu lidí mezi planetami a podobné podniky. Převážely přes dvě stě pasažérů a o jejich bezpečí a pohodlí se staraly dvě desítky členů posádky.

V průběhu druhé poloviny 23. století se začala projevovat potřeba nenákladné, ale rychlé přepravy osob mezi jednotlivými hvězdnými systémy - bojové a průzkumné lodi Flotily se nemohly příliš zdržovat starostmi o stále se zvyšující množství cestujících. Bylo potřeba mít účelné plavidlo zkonstruované speciálně pro přepravu osob a pošty a létající na pravidelných trasách.

Volba padla právě na tyto osobní raketoplány - jednoduchá konstrukční úprava jim dala schopnost letu warp rychlostí. Díky implementaci na prostor náročných warp motorů nyní uveze loď jen asi stovku pasažérů. O loď a pasažéry se stará pětatřicetičlenná posádka. Tím se vlastně třída Sydney stala jakýmsi předchůdcem runaboutů - nenáročných osobních plavidel menších než běžná loď, ale větších a rychlejších než raketoplány.