Základní informace

Anglický název: Q (Q Continuum)
Planeta původu: neznámá
Systém: neznámý
Kvadrant: neznámý
Vyspělost dle Richtera: XX
Členství v organizacích: nezávislá
Morfologie druhu: nehmotná (?)

Popis

Q, 2364

Q, žena, 2373

Q junior, syn Q a Q, 2378

Q jako Data

Q Kontinuum, přetvořené do podoby pochopitelné pro lidský mozek

Q je podle měřítek většiny obyvatel Galaxie všemocný druh nesmrtelných bytostí, který obývá místo, které se nazývá Q Kontinuum. Zde se všichni tito tvorové nazývají a titulují jako Q.

Schopnosti

Q jsou podle všeho (téměř) všemocným druhem. Jeden z jejich příslušníků, známý jako Quinn, však prohlásil, že zcela všemocní rozhodně nejsou, že pouze mají určité schopnosti, které méně vyvinutým druhům mohou připadat jako "božské".

VOY: Death Wish

Běžně mezi tyto schopnosti patří zdánlivá nesmrtelnost, transformace hmoty v energii a opačně, schopnost cestování časem. Mají schopnost kontrolovat prostor, hmotu a čas najednou. Sami sebe považují za vrcholnou formu evoluce, ačkoliv jejich všemocnost a vševědomost může být i značně deprimující, protože všichni už všude byli, všechno viděli a dělali, takže si už nemají navzájem vůbec co říci.

Mezi jejich další schopnosti patří bezproblémové pohybování nejen obyčejnými věcmi, ale i celými asteroidy, asteroidovými pásy nebo hvězdami. Dokonce umí i takové věci, jako změnu fyzikálních zákonů vesmíru, včetně změny gravitační konstanty. Umí také vytvářet libovolné alternativní linie a mezi nimi dokáží také přesouvat objekty i osoby.

TNG: Encounter at Farpoint, Part I; TNG: Encounter at Farpoint, Part II; TNG: Deja Q a další

Ze své pozice se Q také pasovali do role jakýchsi usměrňovatelů chodu dějin, kdy jemnými zásahy, nikdy nespatřeni ve své mocné formě, zajišťují, aby se staly ty správné věci. Jeden z nich tak třeba zařídil, aby Isaacu Newtonovi spadlo jablko na hlavu a on zformuloval svou teorii o gravitaci.

VOY: Death Wish

Kde se Q vlastně vyvinuli a kdy je neznámé, ale zdá se, že kdysi snad i byli běžným humanoidním druhem a do své téměř všemocné podoby se vyvinuli postupem času.

TNG: True Q, TNG: Tapestry, VOY: Death Wish

Historie

Lidstvo se poprvé oficiálně s bytostí Q setkalo v roce 2364, kdy jeden ze členů Q Kontinua zajal USS Enterprise-D (třída Galaxy) a její posádku postavil před soud, kde chtěl lidstvu zakázat cestování vesmírem. I když lidstvo v jeho testu obstálo, ten neustále pokračoval a byl ukončen až roku 2370. Neoficiálně však Q usměrňovali a navštěvovali lidstvo od nepaměti.

TNG: Encounter at Farpoint, Part I; TNG: Encounter at Farpoint, Part II; TNG: All Good Things...

Q pak navštěvoval USS Enterprise-D téměř pravidelně. Hned roku 2364 nabídl schopnosti bytostí Q komandéru Rikerovi, ale ten je odmítl. Tím Q prohrál sázku s kapitánem Picardem a musel se z lodi poroučet.

TNG: Hide and Q

V roce 2365 odmrštil USS Enterprise-D až do Delta kvadrantu, do systému J-25, přímo před borgskou loď, která směřovala do Alfa kvadrantu. Chtěl tím demonstrovat, že lidstvo není připraveno na nebezpečí a výzvy, které jej ve vesmíru čekají. Loď byla téměř zničena, než byl Q ochoten ji vrátit zpět.

TNG: Q Who?

V roce 2366 byl tento Q vypovězen z Q Kontinua a napadlo jej pouze jediné místo, kam jít. Stal se tak člověkem, i když s IQ 2005 a byl umístěn na USS Enterprise-D. Zde začal zažívat lidské problémy, jakými byly hlad, bolení zad, potřebu spánku apod. Nejvíce se mu ale mstila Guinan, barmanka lodi, která s ním měla své nevyřízené účty už z dřívějška. Ta mu dokonce zabodla do ruky vidličku.

Bezmocného Q však našel nehmotný druh Calamarainů, které Q kdysi mučil a kteří vycítili příležitost se mu pomstít. Q pak aby nebyla zničena Enterprise ji opustil v raketoplánu. Za toto nesobecké gesto sebeobětování mu pak byly jeho schopnosti vráceny.

TNG: Deja Q

V roce 2367 se Q znovu vrátil na USS Enterprise-D, protože se kupodivu stále citil být dlužníkem kapitána Picarda. Svůj dluh se ale rozhodl splatit poněkud zvláštně, když vymyslel pro něj, jeho přítelkyni Vash a vyšší důstojníky životu nebezpečnou hru ze středověké Anglie. S Q po tomto incidentu odešla Vash, náruživá archeoložka a překupník s artefakty, zkoumat dávno zaniklé civilizace po celé galaxii.

TNG: Qpid

Amanda Rogersová alias Q

V roce 2369 přišel opět na palubu lodi pro Amandu Rogersovou. Ta byla dcerou dvou odpadlíků od Q Kontinua, kteří se rozhodli žít jako lidé. Jejich schopnosti jim ale zůstaly, bylo jim nicméně zakázáno je používat. Když tento závazek nedodrželi, byli Q Kontinuem popraveni, když zahynuli při tornádu. Amanda sice nechtěla zpočátku být Q, ale poté nabídku přijala a odešla s Q.

TNG: True Q

Ještě téhož roku, když byl kapitán Picard vážně zraněn, zjevil se mu Q jako Bůh a nabídl mu možnost, že nezemře, pokud by se ale jako kadet Akademie nepopral s partou Nausicaanů, kteří mu probodli srdce a od té doby má umělé. Picard přijal, jeho život byl ale úplně odlišný. Nikdy se nestal ambiciózním důstojníkem a rozhodně ne kapitánem lodi. Picard tak nakonec raději přijal možnost, že s umělým srdcem zemře, než žít tento neplodný život.

TNG: Tapestry

Krátce nato byla posádkou stanice Deep Space 9, kterou čerstvě spravovala Federace, v Gama kvadrantu nalezena archeoložka Vash, která se s Q rozešla ve zlém. Nicméně komandér Benjamin Sisko, velitel stanice, neměl pro Q takové pochopení, jako kapitán Picard a Q se na této stanici už nikdy raději neukázal.

DS9: Q-Less

Quinn

Q a Q mají sex

V roce 2372 nalezla posádka lodi USS Voyager (třída Intrepid) jednoho ze členů Q Kontinua, známého později jako Quinn, uvězněného v jádru komety. Při jejím průzkumu jej omylem propustila. Ten se ale snažil spáchat sebevraždu a jeho neúspěšné pokusy vedly pouze k nehodám. Když zmizeli všichni mužští členové posádky, musel jeho chybu napravit (TNG) Q. Quinn však požádal kapitána Janewayovou o azyl a ta po jednání rozhodla mu jej udělit. TNG Q pak Quinnovi dal jed, kterým konečně sebevraždu spáchal, ovšem v té době už byl člověkem.

VOY: Death Wish

Protože kapitán Janewayová nebyla takovým sucharem jako Sisko, objevil se Q následující rok na lodi USS Voyager zase. Quinnova smrt měla na Kontinuum velmi devastující následky, když vypukla občanská válka. Q si pak usmyslel, že do nové éry Q Kontinuum povede jeho syn, kterého mu dá právě Janewayová. Ta jeho velkorysou nabídku ale odmítla a tak se Q musel spokojit se svou dávnou přítelkyní, s níž měl nekolik milionů let trvající románek. Ta mu tedy nakonec dala syna.

VOY: The Q and the Grey

Nicméně Q Junior nebyl úplně zcela poslušným synem. V mnoha věcech byl podobný svému otci, ačkoliv ten si to nechtěl přiznat. Q ho proto v roce 2378 přivedl na USS Voyager, aby mu jej pomohla posádka lodi napravit. To byl poslední zaznamenaný střet Q s Lidstvem

VOY: Q2